088 179 9999
Wet Werk en Zekerheid
Op 10 juni 2014 is de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) goedgekeurd door de Eerste kamer. Dit betekent dat per 1 januari 2015 de regels met betrekking tot de proeftijd en het concurrentiebeding veranderen zijn. Per 1 juli 2015 werd de ketenbepaling verkort en ging het ontslagrecht op de schop.
De veranderingen op een rijtje:
 
Per 1 januari 2015
 • Er mag geen proeftijd meer opgenomen worden in een tijdelijk contract van zes maanden of korter.
 • Er mag alleen een concurrentiebeding opgenomen worden in een tijdelijk contract als dit noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen.
 • Werknemers met een contract van zes maanden of langer moeten uiterlijk een maand van tevoren schriftelijk op de hoogte gesteld worden of het contract verlengd wordt en zo ja, onder welke voorwaarden.
 • De regels voor de loondoorbetaling bij oproepkrachten worden strenger en mogen niet meer onbeperkt verlengd worden.

Per 1 juli 2015

 • De ketenbepaling is verkort. Een werknemer heeft vanaf 1 juli 2015 na twee jaar (of drie tijdelijke contracten) recht op een vast dienstverband.
 • Er zijn twee vaste ontslagroutes die afhankelijk zijn van de reden van het ontslag. Voor ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurend ziekteverzuim, moet de werknemer bij het UWV zijn.
 • Voor ontslag vanwege persoonlijke redenen of een verstoorde arbeidsrelatie kan er een ontbindingsverzoek worden ingediend bij de kantonrechter.
 • Werknemers die uit dienst treden en een dienstverband van twee jaar of langer hebben gehad, hebben recht op een transitievergoeding.

  Er is een wettelijk scholingsrecht voor werknemers.

Per januari 2016
 • De maximale duur van de WW-uitkering wordt geleidelijk verkort van 38 naar 24 maanden.

Copyright BeterBaan 2024
Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons cookiebeleid.