088 179 9999
FASENSYSTEEM  | HOE WERKT HET?

In het fasensysteem komen jouw rechten en plichten naar voren. De uitzendcao heeft drie fasen: fase A, B en C. De fase waarin je zit bepaalt jouw rechtspositie. Hoe langer je voor een uitzendbureau werkt, des te meer rechten je hebt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hoeveel uitzendcontracten je mag krijgen, wat jouw ontslagbescherming is en jouw recht op loondoorbetaling bij ziekte.

Het fasensysteem is onderverdeeld in drie fasen. De duur van een fase is verschillend. De fase waarin jij zit hangt af van het aantal weken dat je voor het uitzendbureau werkt. Het aantal uur dat je werkt is hierbij geen factor. Het moment van indiensttreding is wel een factor. 

FASENSYSTEEM PER 1 JANUARI 2023

  • FASE A 52 WEKEN
  • FASE B 3 JAAR (MAX 6 CONTRACTEN)
  • FASE C ONBEPAALDE TIJD

FASE A

De uitzendkracht doorloopt fase A in de eerste 52 gewerkte weken dat hij voor een uitzendbureau werkt. Elke (kalender)week waarin hij werkt – of dat nu één uur of veertig uur is – telt mee voor de telling van die 52 weken. Bij een onderbreking van meer dan zes maanden begint de telling opnieuw.

BeterBaan werkt met uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding. Er geldt wel een minimale contractduur van vier weken voor elkaar opvolgende uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding voor bepaalde tijd bij dezelfde uitzendonderneming en voor dezelfde opdrachtgever. Hiermee worden repeterende dag- en weekcontracten tegengegaan.

termijn van kennisgeving (opzegtermijn) - Het uitzendbureau moet de uitzendkracht tijdig laten weten dat de uitzending stopt. De eerste 26 weken geldt er geen opzegtermijn. Na de eerste 26 werkweken geldt hiervoor een termijn van kennisgeving van tien kalenderdagen. Voor de uitzendkracht geldt een termijn van één werkdag.

loon - Het loon is vanaf de eerste werkdag gebaseerd op de inlenersbeloning.

In fase A heeft de uitzendkracht in beginsel alleen recht op betaling van loon over de gewerkte uren, niet over de niet-gewerkte uren. De uitzendkracht en het uitzendbureau kunnen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Als sprake is van oproepwerk kan het zijn dat een uitzendkracht recht heeft op loon over niet gewerkte uren. Bijvoorbeeld als de opdracht minder dan de minimale drie uur per oproep heeft geduurd. De oproepkracht moet dan toch voor drie uur worden betaald. Het loon kan ook niet worden uitgesloten in fase A als het uitzendbureau en de uitzendkracht een vaste urenomvang zijn overeengekomen.

Onderbreking van je werkzaamheden in fase A
Wanneer je 26 aaneengesloten weken niet hebt gewerkt of voor een ander uitzendbureau bent gaan werken begint de telling van de 52 gewerkte weken opnieuw. Bij een onderbreking tussen twee uitzendovereenkomsten van 25 weken of minder blijven jouw gewerkte weken staan. De uitzendonderneming telt na de onderbreking door vanaf waar je gebleven was, zolang je al die weken voor dezelfde uitzendonderneming hebt gewerkt.

FASE B

  1. De uitzendovereenkomsten in fase B hebben geen minimale contractduur.
  2. Jij krijgt telkens een tijdelijk contract als je aan het werk gaat.
  3. Het uitzendbureau mag zelf bepalen hoe lang deze contracten duren.
  4. Er zit wel een maximum aan: je mag als uitzendkracht in fase B maximaal zes tijdelijke contracten overeenkomen binnen een periode van vier jaar.
  5. Als uitzendkracht heb je ook in fase B recht op de inlenersbeloning.
  6. Je gaat deelnemen aan de plusregeling pensioen;

Stopt het werk bij de opdrachtgever, maar loopt je fase B contract nog? Dan moet het uitzendbureau passend werk voor je zoeken. Totdat dit gelukt is, heb je recht op een deel van je loon. Je moet passende arbeid wel accepteren als het uitzendbureau dit aanbiedt. Passend werk is een functie die niet meer dan twee functiegroepen lager ligt dan de eerste functie die je hebt uitgevoerd. Ook moet het aantal uren voor de nieuwe opdracht overeenkomen met de uren in je contract. Weiger je een redelijk aanbod? Dan vervalt je recht op vervangend werk én je recht op loondoorbetaling.
Onderbreking en hertelling in fase B
Het gebeurt weleens dat je niet meteen weer aan de slag kunt wanneer er een opdracht afloopt. Na afloop van de overeenkomst vervallen de weken die je hebt opgebouwd niet meteen. Tot 13 weken tellen deze weken gewoon mee voor de opbouw van de vier jaar. Als je in fase B tussen de 13 en 26 weken niet werkt voor jouw uitzendonderneming, dan begint fase B opnieuw. Pas wanneer je 26 weken lang niet werkt, vervalt je fase B contract. Als je later weer voor het uitzendbureau gaat werken, begin je weer in fase A.

FASE C

Zodra in fase B meer dan 3 jaar gewerkt is, of het 6e contract is afgelopen, is het volgende contract een fase C contract. Dat is simpelweg een contract voor onbepaalde tijd.


Copyright BeterBaan 2024
Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons cookiebeleid.