088 179 9999
Wat is het fasensysteem ?

Met het fasensysteem wordt, in de uitzendbranche, het rechtspositiesysteem uit de CAO voor uitzendkrachten bedoeld. Zowel de CAO van de NBBU als de CAO van de ABU kennen sinds 1 juli 2015 met ingang van de nieuwe Wet werk en zekerheid een gelijke fasetelling. Het fasensysteem uit de CAO voor uitzendkrachten van de ABU kent 3 fasen: A, B en C. Ook na invoering van de nieuwe WAB wet 2020 blijven deze fases bestaan.

Fase A (ABU)

Een uitzendkracht is werkzaam in fase A zolang hij nog geen 78 weken gewerkt heeft, waarbij alleen de gewerkte weken meetellen. Als de uitzendkracht 26 weken of langer niet voor dit uitzendbureau gewerkt heeft, dan begint de telling van de 78 weken opnieuw.

Fase B (ABU)

Een uitzendkracht die A heeft doorlopen, stroomt in fase B in. In fase B worden maximaal 6 tijdelijke contracten gesloten, gedurende maximaal 4 jaar. Dit zijn contracten voor bepaalde tijd, vergelijkbaar met het reguliere arbeidsrecht. Als er in deze fase een onderbreking van zijn werkzaamheden is geweest van 13 weken of meer, dan begint fase B opnieuw. Is de onderbreking langer dan 26 weken geweest, dan valt hij weer terug naar fase A.

Fase C (ABU)

Zodra in fase B meer dan 4 jaar gewerkt is, of het 6e contract is afgelopen, is het volgende contract een fase C contract. Dat is simpelweg een contract voor onbepaalde tijd.


Copyright BeterBaan 2020
Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons cookiebeleid.