088 179 9999
Wat is inlenersbeloning?
‘Inlenersbeloning’ is een term uit de CAO voor uitzendkrachten van de ABU.
Vanaf 30 maart 2015 is elk uitzendbureau verplicht om vanaf dag één de inlenersbeloning toe te passen.
Aspecten
Onder de inlenersbeloning wordt verstaan: de bij de inlener geldende of wettelijk verplichte beloningsregeling of CAO. Uitzendkrachten die onder de inlenersbeloning vallen hebben dus dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in vaste dienst zijn bij het inlenende bedrijf. Denk hierbij aan Het bruto loon conform de schaal waarin de werknemer is ingedeeld, Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren, Initiële loonsverhogingen, zoals bij inlener bepaald, Onkostenvergoedingen en Periodieken. Voorafgaand aan de uitzendovereenkomst wordt met de inlener de inlenersbeloning bepaald. Vervolgens wordt deze vóór de uitzending met de uitzendkracht besproken en vastgelegd. Controleer deze dus goed. Periodieke verhogingen die van toepassing zijn bij de CAO worden automatisch meegenomen.

Mocht u vragen hebben omtrent Uw loon dan kunt U dit doen bij Uw contactvestiging of bij het hoofdkantoor van BeterBaan 088 17 99999 of per E-Mail

Copyright BeterBaan 2024
Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons cookiebeleid.