088 179 9999
Vakantiedagen & Vakantiegeld
Opbouw vakantiedagen 2023
Op grond van de vakantiewetgeving (art. 7:634 BW) heeft een werknemer recht op vakantie van ten minste viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week. Werknemers die minder dan 40 uur werken per week of minder dan een jaar, hebben recht op een evenredig gedeelte. In een CAO mogen afspraken gemaakt worden ten gunste van de werknemer. In de CAO’s van ABU en NBBU is zo’n afspraak opgenomen: een werknemer heeft recht op 25 vakantiedagen per jaar op basis van een werkweek van 40 uur. Voor uitzendkrachten is vooraf echter niet vast te stellen hoeveel uren er gewerkt wordt, en dus ook niet hoeveel vakantiedagen opgebouwd worden. Daarom wordt een reservering opgebouwd.
Het aantal werkbare dagen in 2023 is 229 (260 -/- het aantal vakantiedagen uit de cao -/- het aantal officiële feestdagen uit de cao).
De reserveringspercentages worden als volgt berekend:
Het aantal vakantiedagen / Het aantal werkbare dagen
Per gewerkt uur wordt voor Reguliere uitzendkrachten (25 vakantiedagen) 10,92% gereserveerd en voor Vakantiekrachten (20 vakantiedagen) 8,33%
Vakantiebijslag
Werknemers hebben vanaf 2020 recht op 8,33% (tot 2019 was dit 8%) vakantiebijslag over hun feitelijk loon. Dit percentage wordt gereserveerd over elk uur dat wordt gewerkt. De vakantiebijslag wordt berekend t/m Mei en automatisch juni betaald.

Einde dienstverband

Heeft de werknemer aan het eind van de uitzendovereenkomst nog vakantiedagen tegoed, dan worden deze in geld uitgekeerd. De werknemer kan de bovenwettelijke vakantiedagen ook tijdens de uitzendovereenkomst laten uitbetalen.

Gaat de werknemer van ABU-fase A naar fase B dan worden openstaande vakantiedagen omgezet in een evenredige aanspraak op vakantiedagen met recht op doorbetaling van loon. De overgebleven reserveringen moeten bij het einde van het dienstverband worden uitbetaald. De werknemer hoeft hier niet zelf om te vragen. Soms zal de uitzendkracht weer op korte termijn aan het werk gaan en niet willen dat de reserveringen automatisch worden uitbetaald.
Als je stopt met werken voor ons, worden alle resterende reserveringen automatisch binnen zes weken na de verwerking van je laatste declaratie uitbetaald.

Copyright BeterBaan 2024
Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons cookiebeleid.