088 179 9999
Privacyverklaring BeterBaan Uitzendbureau B.V.

Dit is de privacyverklaring van BeterBaan Uitzendbureau B.V., hierna ook: "BeterBaan Uitzendbureau". Kijk voor onze contactgegevens onderaan deze privacyverklaring bij het kopje “Wat als u vragen of klachten heeft?” In deze privacyverklaring informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens (hierna ook “gegevens”) door BeterBaan UItzendbureau.

Korte privacyverklaring

 • Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder , identificatie doeleinden, verlonings doeleinden, commerciële doeleinden.
 • We verzamelen NAW Gegevens en locatiegegevens.
 • We delen sommige gegevens met andere partijen (ontvangers).
 • De personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens.
Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor identificatiedoeleinden
 • Voor het aanspreken met de juiste titel
 • Om na te gaan of u boven de leeftijd van 16 bent en bevoegd bent een overeenkomst met ons aan te gaan
 • Om het mogelijk te maken een account te maken en het account te beveiligen
 • Om elektronische bevestigingen van de registratie en/of de bestelling te kunnen sturen
 • Om met onze klanten te kunnen communiceren, zoals bij vragen of klachten
 • Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze (financiële) administratie
 • Om de mogelijkheid te bieden met het social media account in te loggen op onze website
 • Voor camerabewaking in ons pand/onze panden
 • Om op de website de content te kunnen tonen die daar op wordt geplaatst
 • Om reviews via andere kanalen te tonen
 • Het per email op de hoogte houden van ons aanbod, nieuws en acties en zo nu en dan voor klantonderzoeken
 • Voor het benaderen per telefoon over ons aanbod, aanbiedingen, acties en klantonderzoeken
 • Om de browser en/of het apparaat te herkennen.
 • Voor het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid van de website
 • Voor het maken en analyseren van bezoekersstatistieken
 • Om het surf- en klikgedrag op onze website te volgen en zo onze website te verbeteren, gebruikersvriendelijk en interessanter te maken
 • Vanuit welke locatie werkzoekende komen
 • T.b.v. bemiddeling m.b.t. het vinden van een baan
 • T.b.v. het voeren van verloningsadministraties
 • T.b.v. werkgevers overeenkomsten en wettelijke verplichtingen
Op welke grondslagen ("rechtsgronden") is het gebruik van uw gegevens gebaseerd?

Wij gebruiken uw gegevens op basis van de volgende grondslagen ("rechtsgronden"):

 • Uw toestemming.
 • De gegevens zijn nodig om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting.
 • De gegevens zijn nodig voor ons gerechtvaardigd belang, of dat van een ander.
Het gaat om de volgende "gerechtvaardigde belangen":
 • Ons belang om een (commerciële) relatie te onderhouden met onze klanten of leden.
 • Ten behoeve van camerabewaking, in ons belang en in het belang van de bezoekers van ons pand/onze panden.
 • Ons commerciële belang om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers en onze klanten en hun wensen.
 • Verplichte belangen door Belastingdienst, UWV of andere ovetheidinstantie opgelegde doeleinden
Bent u verplicht de gegevens te verstrekken

Ja, sommige gegevens vragen wij u verplicht op te geven. Wanneer u deze gegevens niet aan ons wilt geven, dan kunnen wij de overeenkomst met u niet aangaan.

Wij hebben deze gegevens nodig om de overeenkomst met u aan te kunnen gaan en uit te kunnen voeren.
We hebben de gegevens nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Aan wie geven wij uw gegevens door?

Wij gebruiken uw gegevens in principe alleen voor onszelf. Maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen:

We delen de gegevens met de volgende soorten partijen:

 • Wij maken gebruik van ICT-bedrijven, zoals websitebeheerders en hosting bedrijven, die de gegevens opslaan en beheren. Deze ICT-bedrijven zijn gevestigd in Nederland
 • Groepsmaatschappijen. Wij geven de gegevens door aan onze groepsmaatschappij(en) voor de hiervoor genoemde doeleinden. Deze groepsmaatschappijen is/zijn gevestigd in Nederland.
 • Accountant / boekhouder. De verplichte gegevens die op de factuur staan moeten wij doorgeven aan onze accountant / boekhouder. Onze boekhouder / accountant is gevestigd in Nederland.
 • Incassobureau. Wij kunnen een opeisbare vordering (factuurbedrag) uit handen geven aan een incassobureau. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van de incassowerkzaamheden. Het incassobureau is gevestigd in Nederland.
 • Advertentiepartners. Wij kunnen aan andere partijen informatie over uw surfgedrag op onze website doorgeven zodat zij dat kunnen analyseren en zij u op maat gemaakte en relevante advertenties kunnen tonen. Dit doen we door middel van een of meer cookies. Hiervoor vragen wij altijd van u een “opt-in”. Deze partijen zijn gevestigd in Nederland.
 • Overheidsinstanties. We kunnen verplicht worden om gegevens af te staan aan Nederlandse overheidsinstanties zoals de Belastingdienst en UWV. 
Worden uw gegevens doorgegeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Nee, wij geven uw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

Ontvangen wij uw gegevens van andere partijen?

Ja, wij ontvangen de hierna aangegeven gegevens van de volgende (soorten) partijen:

 • Vacaturebanken zoals Indeed, Nationale Vacaurebank, Werk.nl & UWV
 • ADHOC diensten
Welke gegevens ontvangen wij van andere partijen?

Wij ontvangen de volgende (soort) gegevens:

 • Voornaam en achternaam
 • Adres (straatnaam en huisnummer, postcode, plaats en land)
 • (Mobiele) telefoonnummer
 • Locatiegegevens
 • Opleidings gegevens
 • CV’s
 • Werk historie
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verzamelen, ontvangen en/of gebruiken.

In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

Soort gegevens

Bewaartermijn

Klantgegevens (NAW gegevens, email adres, telefoonnummer)

Tot 2 jaar na de laatste transactie.

Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens

7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Persoongegevens, opleidings en werkervarings gegevens,  

Tot 2 jaar na inschrijving.

BSN, Legitimatiebewijs, Overeenkomsten, Personeelsdossiers

7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Gegevens in de (leden)administratie

Zolang als u met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna.

Accountgegevens (inlognaam, wachtwoorden)

Zolang als u het account hebt.

Bestelgeschiedenis (delen die niet onder de wettelijke fiscale bewaarplicht vallen).

Zolang als u met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna.

Cameraopnamen

Maximaal 4 weken na de opnamen

Smoelenboek

Zolang als u met ons een overeenkomst of andere relatie hebt. 

Social Media log in gegevens

Tot 1 jaar na het laatste websitebezoek.

Correspondentie 

Zolang als u een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.

IP adres

Tot 6 maanden na het laatste websitebezoek.

Informatie over surfgedrag

Tot 6 maanden na het laatste websitebezoek.

Cookie ID´s

Kijk in onze cookieverklaring {Voeg in link naar de cookieverklaring}.

Reviews

Zolang de review relevant is.

Locatiegegevens

Tot 3 maanden nadat de locatiegegevens zijn gegenereerd.

Informatie over credit checks

Tot 6 maanden na uw laatste aanvraag.

Informatie die u op de website invoert om op de website te tonen.

Zolang de informatie relevant is om op de website te tonen.

Informatie die verband houdt met een juridische procedure.

Zolang dat nodig is voor het voeren van de juridische procedure of voor het vaststellen van onze rechten in een juridische procedure.

Welke rechten heeft u? 

U heeft op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • om een kopie en inzage te vragen in uw gegevens;
 • om informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens;
 • om incorrecte gegevens te laten corrigeren;
 • om onvolledige informatie compleet te maken, gezien de doeleinden waarvoor die worden verzameld en/of gebruikt;
 • in bepaalde gevallen om uw gegevens te laten verwijderen;
 • in bepaalde gevallen om uw gegevens te laten "beperken";
 • in bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van uw gegevens;
 • om, als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van uw gegevens;
 • als u de gegevens zelf hebt aangeleverd of wanneer gegevens door u zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van uw gebruik van onze dienst), en u daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: om uw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format mee te krijgen en, als dat technisch mogelijk is, deze op die manier aan een andere partij over te laten dragen;
 • een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van uw gewone verblijfplaats, waar u uw werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.
  Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan genoemd bij "Wat als u vragen of klachten heeft?"
  Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met u niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van u hebben, dit zullen wij dan ook toelichten.
  De meeste van uw gegevens vindt u terug in uw eigen account. U kunt daarop inloggen en de gegevens aanpassen. Voor inzage in gegevens die niet in uw account staan, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen (zie: "Wat als ik vragen of klachten heb"?).
  In elektronische commerciële berichten is altijd een afmeldknop opgenomen zodat u zich kunt afmelden van het ontvangen van die berichten.
  Bij telemarketing zullen wij u tijdens ieder gesprek wijzen op uw recht om zich uit te schrijven via het "Bel-me-niet register". Daarnaast heeft u ook het recht ons te vragen u niet meer telefonisch te benaderen, aan welk verzoek wij zullen voldoen.
Wat als u vragen of klachten heeft?

Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw gegevens of over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:

BeterBaan Uitzendbureau B.V.
T.a.v. Juridische afdeling
Keizersgracht 8
5611GD Eindhoven
088-17 99 99 9 (optie 5) /
U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming:
Dhr. J Borrenbergs 088-17 99 99 9 (optie 5) /

Kunnen we deze privacyverklaring aanpassen?

Ja. Deze privacyverklaring is van 11-5-2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daarvan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door u een email-bericht te sturen.

Copyright BeterBaan 2023
Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons cookiebeleid.